Petri Rajaniemi,
Petri tarkastelee maailmaa laajalla kaarella, yhdestä ihmisestä globaaliin kuvaan, tästä hetkestä menneeseen ja tulevaan. Tehtävänä on auttaa arjen keskellä näkemään metsää puilta ja katsoa päivän teemaa laajemmassa kontekstissa. Tavoitteena on löytää päivän aiheesta jotain sellaista sanottavaa, mitä ei sano kukaan muu. Syyspäivillä luupin alle otetaan Suomi, koulutus, työ ja elämä.

Kaiju Kangas
, teknologiakasvatuksen apulaisprofessori
Olen tutkinut käsityö-, muotoilu- ja teknologiakasvatuksen kautta tapahtuvia tiedonluomisen prosesseja ja niiden tukemista yli kymmenen vuotta. Viime vuosina olemme tutkimushankkeissamme kehittäneet keksimisen pedagogiikkaa, joka pohjautuu kansainvälisiin STEAM- ja maker-lähestymistapoihin, mutta vahvistettuna ainutlaatuisella suomalaisella käsityötieteen tutkimuksella. Minua kiinnostaa erityisesti luovan tekijyyden ajattelutavan kehittyminen sekä konkreettisen käsillä tekemisen merkitys oppimiselle.

Henna Lahti,
Henna Lahti (KT, käsityötieteen yliopistonlehtori) on opettanut Helsingin yliopistossa erityisesti ompeluteknologiaa, vaatetusta, kaavoitusta ja tutkimusmenetelmiä vuodesta 2001 saakka. Hänellä on kokemusta kandidaatin ja pro gradu -tutkielmien sekä väitöskirjojen ohjaamisesta. Hän on julkaissut artikkeleita yhteisöllisen suunnittelun menetelmistä, virtuaalisista suunnittelustudioista, suunnitteluajattelun kognitiivisista ja materiaalisista piirteistä sekä yhteisöllisen suunnittelun pedagogisista näkökulmista.

Manne Kallio KT, käsityötieteen yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa.
Aiemmin olen työskennellyt opettajana tai tutkijana käsityökasvatuksessa Turun yliopistossa Raumalla, peruskoulussa Helsingissä ja Tuusulassa sekä käsityöartesaanien ammatillisessa koulutuksessa. Tutkimusalaani on erityisesti käsityön didaktiikka ja oppiminen.
 
Antti Hilmola KT, käsityön didaktiikan yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa.
Aiemmin olen työskennellyt taide- ja taitoaineiden arvioinnin erikoissuunnittelijana Opetushallituksessa, käsityökasvatuksen assistenttina (nyk. tohtorikoulutettava) Turun yliopistossa Raumalla, perusopetuksessa Vantaalla sekä vapaassa sivistystyössä Vantaalla ja Helsingissä. Tutkimusalaani on erityisesti käsityön asenteet ja oppimistulokset.
 
Kati Sormunen, Innokas-koordinaattori ja tohtorikoulutettava.
Kati Sormusen on työskennellyt pitkään kentällä erityisopettajana varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa kehittäen inklusiivisen oppimisen menetelmiä ja tiimiopettajuuden malleja. Työssään Innokas-verkostossa hän kehittää laaja-alaisesti inklusiivista teknologiaopetusta yhteistyössä kenttäkoulujen kanssa.

Sini Riikonen, Tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto.
Omassa tutkimustyössäni olen erityisesti keskittynyt yhteiskeksimisen ja tiedonluomisen prosesseihin videotutkimuksen kautta. Mitä keksintöprosessien aikana ryhmissä tapahtuu? Miten ideat syntyvät? Millaisia tiedollisia objekteja ryhmät luovat ja käsittelevät keksintöprosessin aikana?