TYÖPAJAT
VEX IQ -robotiikkaa
VEX IQ -robotiikkapajassa voi perehtyä VEX IQ -robotiikan kehitysalustaan sekä sen avulla valmistettujen robottien ja automaatiojärjestelmien ohjelmointiin C-kielellä.